Responsive knapp
Foto: C.Ilmoni

NASJONALE RETNINGSLINJER FOR HVALSAFARI

Formålet med felles retningslinjer er å ivareta dyrevelferd, service, sikkerhet og gode opplevelser for kundene og bedriftenes økonomi. Retningslinjene er utarbeidet av destinasjonsselskap og hvalsafariaktører i Nord-Norge etter initiativ fra klyngen Arena Lønnsomme Vinteropplevelser og bygger på prinsippene om en ansvarlig utvikling av turisme som både ivaretar natur og miljø, lokale forhold samt hensynet til ansatte i reiselivsnæringen, kundene og aktørenes økonomi. Retningslinjene er å forstå som et minimumskrav til operatører som tilbyr hvalsafari. Destinasjonsselskaper/Visit-selskaper kan stille enda strengere krav til operatører i deres region enn de som er formulert i de nasjonale retningslinjene.

Spesielle hensyn:

Tromsø region: Dykking, svømming og snorkling med hval er ikke tillatt.

I andre regioner gjelder retningslinjer for snorkling med spekkoggere om vinteren. Snorkling med andre hvalarter og andre tider av året frarådes.

Spermhval: Hvalsafari på spermhval krever ekstra varsomhet siden den er avhengig av å ligge i ro på overflaten for å få pustet seg ferdig og gjøre seg klar til et nytt dykk. Det er utarbeidet egne retningslinjer for hvalsafari på spermhval.