Responsive knapp

Snorkle med spekkhoggere om vinteren i Nord-Norge

Definisjon av en gruppe spekkhoggere:
Alle spekkhoggere som kan ses i området fra observatøren og som viser noen form for koordinert atferd / aktivitet.

Generelt

Vær- og sjøforhold

Hvem kan delta i aktiviteter?

Før turen

Utstyr

Snorkling

Merknader om sikkerhet for snorkling med spekkhoggere