Responsive knapp

Formål med retningslinjene

Formålet er å utvikle felles retningslinjer som ivaretar dyrevelferd, service, sikkerhet og gode opplevelser for kundene og bedriftenes økonomi. Arena Lønnsomme Vinteropplevelser som er en klynge bestående av 70 reiselivsbedrifter i Nord-Norge, har med bakgrunn i en sterk vekst i etterspørsel- og på tilbudssiden når det gjelder hvalsafari-opplevelser, tatt initiativet til å få utviklet felles retningslinjer for operatører og andre som gjennomfører båtturer med hvalsafari som hovedinnhold.

Retningslinjene bygger på prinsippene om en ansvarlig utvikling av turisme som både ivaretar natur og miljø, lokale forhold samt hensynet til ansatte i reiselivsnæringen og kundene. Vi vil gjennom retningslinjene sikre at hvalenes velferd blir ivaretatt spesielt ved å unngå at de utsettes for stress og frykt. Kvalitet for kundene bygger gjerne på opplevelser de er godt forberedt på og hvor de føler seg sikker og trygg tett innpå vår storslagne natur og ville dyr. Retningslinjene tar også opp i seg denne funksjonen. Sist men ikke minst er retningslinjene utformet for å gi den enkelte operatør mulighet for på lang sikt å kunne tilby hvalsafariopplevelser som et lønnsomt produkt.

Retningslinjene er å forstå som et minimumskrav til operatører som tilbyr hvalsafari. Destinasjonsselskaper/Visit-selskaper kan stille enda strengere krav til operatører i deres region enn de som er formulert i de nasjonale retningslinjene.

Relevant lovgivning

Aktørene som er involvert i hvalsafari er underlagt norsk lovgivning, det vises særlig til: