Responsive knapp

Retningslinjer for hvalsafari fra båt

Alle hvalarter er referert til som "hval" i disse retningslinjer. Med “hval” mener man både grupper av hval og enkelte individer.

Alle fartøy (motorbåter, fiskebåter, yachter, seilbåter, kajakker, og kanoer) omfattes av disse retningslinjen. Fartøy som f.eks. vannscooter, parasail og fjernstyrte båter bør ikke brukes i hvalsafari og må holde et minimum avstand på 1000 m fra hval.

Når hvalene omgås oss

Retningslinjene som er presentert her henviser til situasjoner når man aktivt nærmer seg hval. Retningslinjene gir avstandsanbefalinger for å ikke forstyrre hvalene. Ved enkelte tilfeller blir hvalene nysgjerrige og nærmer seg båten på eget initiativ. Slike situasjoner er ikke i konflikt med retningslinjene. For å gjøre nærmøtet vellykket er det viktig å holde stø kurs med lav hastighet, eller la motoren gå på tomgang.

Tegn på at hvalene er forstyrret

Hvis en hval viser tegn på at den er forstyrret skal den få være i fred. Informer andre hvalsafari operatører i området om situasjonen.

Tegn på at hvalene er forstyrret:

Generelt

Søke etter hval i søkesonen, > 1000 m, 15 knop

Nærme seg hval i ventesonen, 1000 - 100 m, redusere hastigheten til 5 knop

Se på hval (observasjonsone), 50 - 100 m, < 5 knop

Forlat området

Berøre og fore hval